Gertjan VOGEL-,    VLINDER-    EN    ANDERE    NATUURFOTO'S.
Een site met foto's gemaakt door twee hobby-fotografen, de broers:
 JAAP en GERTJAN ROOS.

Er staan 185 soorten vogels en 279 soorten vlinders op de site.

U hoort achtereenvolgens de Merel, de Koekoek en de Nachtegaal.

Jaap
Home Wie zijn wij Vogels
per familie
Vogels
op alfabet
Alle Vlinders
op alfabet
Dagvlinders
per familie
Nachtvlinders
per familie
Overige natuur Nachtcamera Gastenboek Contact

V O G E L S

D A G -
V L I N D E R S

N A C H T -
V L I N D E R S

O V E R I G E -
N A T U U R

N A C H T -
C A M E R A

Kluut

Dagpauwoog

Nachtpauwoog

Tijgerspin

Das

Bent u een regelmatig terugkerende bezoeker dan wijzen wij u graag op het volgende. Bij de namen van de vogels, vlinders en overige natuur ziet u een aantal namen in ZILVERKLEUR in plaats van in het ROOD. Dit zijn de laatste toegevoegde soorten en toegevoegde foto's bij reeds aanwezige soorten.

Contact Webdesigner