Terug naar HOME. Terug naar OVERIGE NATUURNaam: Karper

Latijnse naam: Cyprinus carpio

Familie: Eigenlijke karpers

De oudste archeologische resten van de karpers dateren waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw. Bij Houten zijn resten van karper gevonden uit materiaal dat op grond van aardewerkdatering uit de elfde of twaalfde eeuw stamt. De eerste historische gegevens zijn wat later; uit 1342.

09-2014 Vangst in eigen ven "Rosevaardersplas" Fr.


Spring is in the air.

03-2011 Oostvaardersplassen Ned.


07-2010 Oostvaardersplassen Ned.