Terug naar alfabet overige natuur.

Vos

Vulpes vulpes

Dagelijks moet een vos ongeveer vijfhonderd gram aan voedsel binnenkrijgen. Een vos doodt soms meer dan hij nodig heeft. Hij kan een ware slachtpartij aanrichten, bijvoorbeeld in kippenhokken of kolonies van grondbroedende vogels als kokmeeuwen. Voedselresten worden begraven en later weer opgezocht, maar de vos legt geen voedselvoorraden aan. Een vos is meestal zeer succesvol in het terugvinden van begraven voedsel.

11-2009 Oostvaardersplassen Ned.
Wassen in de zon.

10-2010 Oostvaardersplassen Ned.
3 Rekels

07-2010 Oostvaardersplassen Ned.