Terug naar vlinders per soort. Terug naar vlinders op alfabet.

Heivlinder

Hipparchia semele

Spanwijdte: 4,0 - 4,8 cm.

De heivlinder heeft een voorkeur voor open en afwisselend heidelandschap; in uitgestrekte paarse heidevelden komt je de soort niet tegen. Een vrij schaarse standvlinder die voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en in de duinen.

07-2010 Noordwijkerhout Ned.