Terug naar vlinders per soort. Terug naar vlinders op alfabet.

Klein Geaderd Witje

Pieris napae

Spanwijdte: 3,5 - 4,5 cm.

Het klein geaderd witje overwintert als pop. Ze brengen twee tot drie generaties per jaar voort. Samen met het groot koolwitje en het klein koolwitje is dit één van de meest algemene dagvlinders van Nederland. Zo'n 51% van de dagactiviteit bestaat uit nectar zoeken, op ruim 116 soorten planten.

09-2010 Oostvaardersplassen Ned.
07-2010 Oostvaardersplassen Ned.
Variant Zuid-Europa

08-2017 Rose de Provins Fr.
05-2009 Oostvaardersplassen Ned.
05-2013 Oostvaardersplassen Ned.