Terug naar vlinders per soort. Terug naar vlinders op alfabet.

Purperstreep-
parelmoervlinder

Brenthis ino

Spanwijdte: 3,2 - 4,2 cm.

Een uiterst zeldzame standvlinder. De soort was sinds 1962 uit Nederland verdwenen, maar recent werd in Zuid-Limbrug een kleine populatie ontdekt; waarschijnlijk is deze populatie echter al weer verdwenen.

07-2013 Morvan Fr.
07-2013 Morvan Fr.