Terug naar vlinders per soort. Terug naar vlinders op alfabet.

Scherphoekbandspanner

Euphyia unangulata

Spanwijdte: 2,5 - 3,0 cm.

Een zeldzame soort die vooral wordt waargenomen in Noord-Brabant en daar op sommige plaatsen vrij algemeen kan zijn. In de afgelopen jaren heeft deze soort zich tot in de noordoostelijke provincies uitgebreid.

08-2010 Rose de Provins Fr.

Vlindernet is dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders, samengesteld door en onder redactie van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek. Zo nu en dan sturen wij een foto op wanneer vlindernet foto's vraagt van een bepaald soort. Inmiddels staat de foto van deze pagina op de site van Vlindernet.

Wilt u uitgebreide informatie over deze of andere vlinders dan is www.vlindernet.nl een geweldige site om te bezoeken.