Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Aalscholver ad.

Phalacrocorax carbo

Uit onderzoek is gebleken dat vooral brasem en pos wordt gegeten, die in groten getale uit het IJsselmeer worden gevist. Commercieel gezien zijn deze vissoorten niet interessant en aalscholvers vormen dus niet of nauwelijks een bron van concurrentie met de binnenvisserij.

05-2010 Lelystad Ned.
Onvolwassen

05-2010 Lelystad Ned.
Onvolwassen

07-2009 Noordwijkerhout Ned.
06-2010 Lelystad Ned.
03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Dat wordt wel een erg groot nest.

03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Aalscholverkolonie.

03-2011 Oostvaardersplassen Ned.