Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Baardman ad.m.

Panurus biarmicus

Buitelend tussen de riethalmen verzamelt deze behendige kleine vogel insecten.
Strenge winters kunnen de populatie sterk reduceren.
Gelukkig compenseert de baardman dit door fanatiek broedgedrag: in één jaar kan een paartje tot wel 20 jongen grootbrengen.

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.
Adult vrouwtje

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.Adult paartje

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.
Onvolwassen

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.