Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Blauwe Reiger ad.

Ardea cinerea

Ook in vroeger eeuwen broedden er grote aantallen blauwe reigers in Nederland. In 1298 wordt een twist gemeld tussen erfgenamen van Floris V over het bezit van een reigerkolonie in Amstelland.

06-2010 Noordwijkerhout Ned.
Volwassen op zoek naar voedsel.

07-2011 Vogelenzang Ned.
Onvolwassen.

03-2010 Oostvaardersplassen Ned.
Typische reigervlucht.

07-2011 Knardijk Ned.
In glijvlucht.

07-2011 Knardijk Ned.
Een kikker als buit.

05-2011 Noordwijk Ned.
Paartje bijna klaar voor het voorjaar.

03-2012 Wageningen Ned.