Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

De dodaars is met 26 cm het kleinste lid van de futenfamilie. Zij danken hun naam aan hun korte, witte achterwerk. Een schuwe vogel, die zich verstopt door te duiken en zich aan waterplanten vasthoudt, de snavel als snorkel gebruikend. Op deze manier kan de dodaars zich lange tijd aan het gezicht onttrekken.

07-2011 Oostvaardersplassen Ned.
De dodaars heeft als bijnaam 'hagelzakje'. Deze bijnaam is ontstaan omdat de huid vroeger door jagers werd gebruikt om patronen in te vervoeren.

07-2011 Oostvaardersplassen Ned.
01-2015 Ketelmeer Ned.
Jong

07-2011 Oostvaardersplassen Ned.