Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Geoorde Fuut

Podiceps nigricollis

Broedperiode van half april tot half juli. Meestal koloniebroeder, soms ook een paar broedparen bij elkaar of solitair. Ze broeden vaak samen met kokmeeuwen. Nest is een vlotje van plantaardig materiaal, verankerd aan watervegetatie. Jongen komen asynchroon uit en worden op de rug gedragen en warm gehouden en zijn na 4-6 weken zelfstandig.

04-2017 Oostvaardersplassen Ned.
04-2017 Oostvaardersplassen Ned.
04-2017 Oostvaardersplassen Ned.