Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Groenpootruiter

Tringa nebularia

In hun broedgebieden broeden groenpootruiters op de droge gronden in oude dennenbossen in de buurt van hoogvenen en water. Tijdens hun verblijf tijdens de trekperiode in Nederland worden ze in Nederland gezien op moddervlakten en slikranden in zowel zoet als in zout water

04-2017 Oostvaardersplassen. Ned.
04-2017 Oostvaardersplassen Ned.
04-2017 Oostvaardersplassen Ned.Vaak samen met andere steltloper zoals hier met de Tureluur.

04-2015 Knardijk Fl. Ned.