Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Grote Zilverreiger

Casmerodius albus

De Oostvaardersplassen bij Lelystad vormen het belangrijkste bolwerk in Nederland. Dit gebied is de springplank vanwaar andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden.

02-2011 Oostvaardersplassen Ned.
01-2011 Morvan Fr.
In het broedseizoen is de snavel meestal zwart.

04-2010 Oostvaardersplassen Ned.Buiten het broedseizoen meestal oranje/geel.

01-2011 Morvan Fr.
Opvliegend

06-2009 Oostvaardersplassen Ned.