Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grote zilverreiger

Latijnse naam: Casmerodius albus

Familie: Reigers

De Oostvaardersplassen bij Lelystad vormen het belangrijkste bolwerk in Nederland. Dit gebied is de springplank vanwaar andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden.

02-2011 Oostvaardersplassen Ned.


01-2011 Morvan Fr.


In het broedseizoen is de snavel meestal zwart.

04-2010 Oostvaardersplassen Ned.


Buiten het broedseizoen meestal oranje/geel.

01-2011 Morvan Fr.


Opvliegend

06-2009 Oostvaardersplassen Ned.