Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Keep m.winter

Fringilla montifringilla

Wanneer in West-Europa de beuken een goede zaadoogst hebben, blijven ze soms wat langer bij ons hangen en dan verzamelen ze zich vaak met vinken in enorm grote groepen. Met een tot vijf broedparen per jaar is de keep een van de zeldzaamste broedvogels van ons land.

10-2010 Rose de Provins Fr.
Vrouwtje winter.

10-2010 Rose de Provins Fr.
Vrouwtje winter.

01-2010 Rose de Provins Fr.