Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Krakeend paartje

Anas strepera

Krakeenden zijn veel minder algemeen dan de wilde eend, de naaste verwant van de krakeend. Ze houden nogal van wateren met allerlei kunstmatige dammen, taluds en dergelijke; waarschijnlijk vormen de draadalgen en wieren welke op het stenige substraat groeien een geliefde voedselbron.

03-2014 Lelystad Ned.
Volwassen mannetje

04-2013 Lelystad Ned.
Volwassen vrouwtje

04-2013 Lelystad Ned.
2 paartjes.

04-2015 Lelystad Ned.
Vliegend paartje

05-2012 Terschelling Ned.
Vliegend mannetje

05-2012 Terschelling Ned.
Opvliegend

06-2010 Oostvaardersplassen Ned.