Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Krakeend paartje

Latijnse naam: Anas strepera

Familie: Eenden

Krakeenden zijn veel minder algemeen dan de wilde eend, de naaste verwant van de krakeend. Ze houden nogal van wateren met allerlei kunstmatige dammen, taluds en dergelijke; waarschijnlijk vormen de draadalgen en wieren welke op het stenige substraat groeien een geliefde voedselbron.

03-2014 Lelystad Ned.


Volwassen mannetje

04-2013 Lelystad Ned.


<

Volwassen vrouwtje

04-2013 Lelystad Ned.


2 paartjes.

04-2015 Lelystad Ned.


Vliegend paartje

05-2012 Terschelling Ned.


Vliegend mannetje

05-2012 Terschelling Ned.


Opvliegend

06-2010 Oostvaardersplassen Ned.