Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Kramsvogel

Turdus pilaris

In Nederland zijn enkele broedkolonies geweest, in de jaren 80 waren er bijna 1.000 broedparen. De laatste jaren is het aantal broedparen gedaald tot minder dan 100 paar. Het is nog onduidelijk waarom het aantal broedparen zo sterk wisselt.

01-2010 Rose de Provins Fr.

Winterkleed

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.