Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Lepelaar

Latijnse naam: Platalea leucorodia

Familie: Ibissen en Lepelaars

Lepelaars vinden hun voedsel in ondiep water, waar ze hun snavel zijwaarts doorheen bewegen. In de speciale snavel is een soort zeefmembraan aanwezig, waarmee de lepelaar, door een bundeling van zenuwen, over een ultra-gevoelig eetgereedschap beschikt.

05-2017 Oostvaardersplassen Ned.


05-2020 Kampen - de Enk Ned.


Juveniel.

08-2015 Oostvaardersplassen Ned.


Foeragerend

06-2010 Oostvaardersplassen Ned.


06-2009 Oostvaardersplassen Ned.


Ook vliegend duidelijk herkenbaar

06-2010 Oostvaardersplassen Ned.


In gestrekte vlucht

03-2012 Oostvaardersplassen Ned.