Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Paapje m.

Saxicola rubetra

Vroeger werd deze vogel ingedeeld bij de familie van de Lijsterachtigen. Volgens de huidige inzichten behoort de vogel tot de familie van de vliegenvangers. Het paapje is vaak rechtop zittend te zien op een hoge uitkijkpost, waar vandaan de vogel jaagt op insecten of zijn zang laat horen.

09-2011 Gien sur Cure Fr.




Vrouwtje.

09-2011 Gien sur Cure Fr.