Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Patrijs

Perdix perdix

Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap. Het vrouwtje bebroedt de ongeveer 10 eieren terwijl het mannetje het nest beschermt. Met name door de intensivering van de landbouw en het verdwijnen van houtwallen is het aantal patrijzen in Nederland sterk afgenomen.

05-2016 Hoofdplaat Ned.