Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Pijlstaart m.

Anas acuta

Finland is met stip het belangrijkste broedgebied van de pijlstaart in Europa. Verder komt de soort voor in Zweden, op IJsland, in Noorwegen, Wit-Rusland en andere noordelijke landen. Nederland licht precies op de zuidgrens van het areaal van de pijlstaart. Daardoor is de soort bij ons een onregelmatige broeder.

02-2014 Lelystad-Haven Ned.
Mannetje

02-2014 Lelystad-Haven Ned.
Fourageren met karakteristieke staart omhoog.

02-2011 Oostvaardersplassen Ned.