Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Roodborsttapuit

Latijnse naam: Saxicola rubicola

Familie: Lijsters

apuiten zijn aangewezen op (oude) konijnenholen die ze gebruiken als broedplaats. Nu het aantal konijnen in ons land afneemt, lijkt de tapuit in deze neergang meegesleept te worden.

07-2010 Oostvaardersplassen Ned.


Volwassen mannetje

04-2020 Aardzee Flevoland Ned.


Volwassen vrouwtje

05-2015 Rosevaardersplas Fr.


Volwassen vrouwtje

04-2020 Aardzee Flevoland Ned.


Volwassen vrouwtje

05-2014 Naardermeer Ned.


Jong

07-2010 Oostvaardersplassen Ned.