Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Sijs m.

Carduelis spinus

In goede voedseljaren (veel sparrenkegels) broedt de sijs in maart en april; in slechte jaren later, tot in juni. Het nest is gemaakt van fijne takjes, mos en haar zit hoog in naaldhout en is moeilijk te vinden. De broedduur bedraagt 11 13 dagen. Het vrouwtje broedt alleen en wordt door het mannetje gevoerd.

02-2013 Rose de Provins Fr.
Vrouwtje

02-2013 Rose de Provins Fr.