Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Topper

Aythya marila

De topper broedt voornamelijk in de kustgebieden van ScandinaviŽ en is 's zomers slechts zeer zelden in Nederland te zien. In de winter trekken toppers vanuit ScandinaviŽ naar de kusten en binnenwateren rond de Noordzee en de Middellandse Zee, ook in Nederland zijn dan vaak grote groepen toppers te zien.

11-2014 Blocq van Kuffeler Almere Ned.
Vaak in groepen samen met kuifeend.

11-2014 Blocq van Kuffeler Fl. Ned.