Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Torenvalk

Latijnse naam: Falco Tinnunculus

Familie: Roofvogels

Ze broeden tot midden in onze steden en dorpen in kerktorens en andere gebouwen, ru´nes, fabrieken, stallen, schuren, hoogspanningsmasten en windmolens maar ook veel in oude nesten van Eksters, Zwarte Kraai, in eendenkorven en de laatste tientallen jaren ook in de speciaal voor hen opgehangen nestkasten.

04-2022 Koudum Ned.


Volwassen vrouwtje

03-2011 Oostvaardersdijk Ned.


04-2022 Koudum Ned.


02-2011 Oostvaardersdijk Ned.


03-2016 Afsluitdijk Ned.


06-2010 Oostvaardersdijk Ned.


02-2011 Oostvaardersdijk Ned.