Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Tuinfluiter

Sylvia borin

De tuinfluiter overwinter ten zuiden van de Sahara en om voldoende energie voor de lange trek op te doen worden in het najaar ook veel bessen gegeten. Tuinfluiters trekken weg in zuidwestelijke richting over Frankrijk en het Iberisch Schiereiland. De overtocht naar Afrika verloopt grotendeels via de Straat van Gibraltar.

05-2011 Oostvaardersplassen Ned.