Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Visdief

Sterna hirundo

In de 20ste eeuw werden sterntjes geschoten omdat een modegril de dames voorschreef om veertjes van deze vogel op hun hoedjes te dragen. In het jaarverslag van de stichting tot bescherming van de vogel in 1907 stond: "En voor zulk een dwaze modegril moeten duizenden fraaie vogels worden vermoord. Is ít niet gruwelijk? Wie onzer dames neemt het initiatief om aan dien vogelmoord een eind te maken?" Dit leidde tot de totstandkoming van een Vogelwet in de jaren 1930.

07-2011 Oostvaardersdijk Ned.
07-2011 Oostvaardersdijk Ned.