Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Waterral ad.

Rallus aquaticus

De waterral is een schaarse broedvogel in ons land die zich zelden laat zien, maar met een beetje geluk wel laat horen. Heeft u tijdens een wandeling door een moerassig terrein wel eens het gegil van een mager speenvarken gehoord, dan weet u vanaf nu dat dat afkomstig is van de waterral!

11-2009 Oostvaardersplassen Ned.