Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Witgat

Tringa ochropus

Zijn legsel bestaat uit 2 tot 4 eieren, die hij gelegd heeft in een oud vogelnest in een boom, zoals van een merel. Mogelijke broedde de vogel ooit in Nederland. Er zijn wat (niet geheel eenduidige) waarnemingen uit het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw die daarop zouden kunnen wijzen. De witgat is nu een doortrekker in vrij klein aantal.

04-2017 Oostvaardersplassen Ned.
08-2013 Oostvaardersplassen Ned.