Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Zomertaling m.

Anas querquedula

Tussen 1960 en 1992 is de zomertaling in Nederland met 90% afgenomen tot 1000 tot 1900 broedparen. Volgens SOVON schommelde in de periode 1990-2011 het aantal broedparen sterk en tussen 2001 en 2011 is sprake van een significante aantalsverandering. Rond 2007 broedden er 1600 tot 1900 paar in Nederland

04-2015 Harderbroek Ned.
04-2015 Harderbroek Ned.