Terug naar vogels per soort. Terug naar vogels op alfabet.

Zwarte Stern onv.

Chlidonias niger

Rond 1900 een gewone broedvogel. Een voorzichtige schatting komt op tenminste 10.000 tot 20.000 broedparen. Rond 1975 waren nog zo'n 2000-3000 paren over, nu is dat verder geslonken tot 1.000 tot 1.250 paren. Positieve uitschieters worden deels veroorzaakt door droogte in buitenlandse broedgebieden. Ze ontvluchten dergelijke gebieden om voor één broedseizoen binnen onze landsgrenzen te nestelen.

07-2011 Oostvaardersdijk Ned.