Terug naar HOME. Terug naar OVERIGE NATUUR Verder naar WILDCAMERANaam: Boommarter

Latijnse naam: Martes martes

Familie: Marterachtigen

Dit dier is in Nederland in het verleden genadeloos vervolgd. Ook is het areaal waarin de boommarter in Nederland leeft versnipperd geraakt. Dankzij de ontwikkeling van ecologische verbindingszones en natuurontwikkeling kan de boommarter weer in aantal toenemen. Zo zijn er steeds meer verkeersslachtoffers in Flevoland. Het goede nieuws hieraan is dat de boommarter hier vroeger niet voorkwam. Zie ook de opnames van de boommarter bij het hoofdstuk  "WILDCAMERA"

07-2009 Gien sur Cure Fr.