Terug naar HOME. Terug naar OVERIGE NATUURNaam: Hermelijn

Latijnse naam: Mustela erminea

Familie: Marterachtigen

Typisch gedrag van de hermelijn is het kegelen waarbij men op de achterpoten zittend het lichaam omhoog strekt om het gebied te overzien. In de zomer is de vacht roodachtig bruin, in de winter is ze wit. Een goed herkenningsmiddel tussen de wezel en de hermelijn is scheiding met de witte kleur, bij de wezel is deze grillig, bij de hermelijn is deze grens tussen de kleuren scherp. Ook heeft de hermelijn een zwarte pluim aan de staart

09-2019 Sneek Griene Dijk Ned.


09-2019 Sneek Griene Dijk Ned.
Kijken of er misschien nog wat te stelen valt.

09-2019 Sneek Griene Dijk Ned.
Helaas.


09-2019 Sneek Griene Dijk Ned.