Terug naar HOME. Terug naar OVERIGE NATUURNaam: Vleermuis

Stam: Chordadieren

Klasse: Kleine zoogdieren

Er zijn veel soorten vleermuizen. Sommige zeldzame soorten komen slechts op één enkele locatie voor (meestal een grot). Wereldwijd zijn er ruim 1.100 soorten, waardoor meer dan één op de vijf zoogdiersoorten een vleermuis is. Een van de eerste vleermuizen was Icaronycteris, waarvan fossielen zijn gevonden die dateren van 54 miljoen jaar geleden.

07-2014 Rose de Provins Fr.


01-2016 Rose de Provins Fr.