Terug naar HOME. Terug naar ALLE VLINDER op alfabet. Terug naar DAGVLINDER per familie. Terug naar NACHTVLINDERS per familie.Naam: Marmeruil

Latijnse naam: Polia nebulosa

Groep: Nachtvlinder

Familie: Uilen

Spanwijdte: 2,0 - 2,6 cm.

Vrij zeldzaam in Nederland. Komt lokaal en verspreid voor in de duinen en op de zandgronden in het binnenland; daarbuiten af en toe een waarneming.

07-2022 Rose de Provins Fr.


07-2022 Rose de Provins Fr.