Terug naar HOME. Terug naar ALLE VLINDER op alfabet. Terug naar DAGVLINDER per familie. Terug naar NACHTVLINDERS per familie.Naam: Sleedoornpage

Latijnse naam: Epirrhoe alternata

Groep: Dagvlinder

Familie: Blauwtjes

Spanwijdte: 2,0 - 2,5 cm.

De sleedoornpage is de enige bedreigde vlindersoort in Nederland die vooral buiten natuurgebieden voorkomt. Eind juli-eind september in één generatie. De mannetjes voeden zich vooral met honingdauw; de vrouwtjes hebben ook nectar nodig van o.a. gulden roede en koninginnenkruid voor ontwikkeling van de eitjes. De mannetjes scholen samen in de kruinen van vrijstaande bomen (de ontmoetingsbomen) en maken van daaruit korte, dwarrelende vluchten. De uiterste vliegdata zijn 19 juli en 17 oktober.

0-2022 Rose de Provins Fr.


08-2022 Rose de Provins Fr.

08-2022 Rose de Provins Fr.


10-2021 Rose de Provins Fr.

10-2021 Rose de Provins Fr.