Terug naar HOME. Terug naar ALLE VLINDER op alfabet. Terug naar DAGVLINDER per familie. Terug naar NACHTVLINDERS per familie.Naam: Zoomvlekspanner

Latijnse naam: Stegania cararia

Groep: Nachtvlinder

Familie: Spanners

Spanwijdte: 2,0 - 2,3 cm.

In 2006 werd de soort voor het eerst in België waargenomen, daarbinnen in 2009 voor het eerst in Vlaanderen, vervolgens in 2014 in Nederland. De vliegtijd in Noordwest-Europa is van begin mei tot begin augustus in één generatie.

06-2020 Rose de Provins Fr.
De Vlinderstichting is dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders, samengesteld door en onder redactie van de Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek. Belangstellenden sturen ze een lijst waarop vlindersoorten staan waar ze nog graag foto's van willen om hun site zo compleet mogelijk te kunnen maken. Ook wij hebben een afschrift van deze lijst en wanneer we nieuwe foto's hebben kijken we of ze op de lijst voorkomen. Zo nu en dan sturen wij een foto op naar vlinderstichting.nl en als ze die de moeite waard vinden plaatsen zij die op hun vlindersite. Inmiddels staan er een aantal van onze foto's op de site van de Vlinderstichting, waaronder één of meerdere van bovenstaand soort.Wilt u uitgebreide informatie over deze of andere vlinders dan is www.vlinderstichting.nl een geweldige site om te bezoeken.