Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Aalscholver

Latijnse naam: Phalacrocorax carbo

Familie: Aalscholvers

Uit onderzoek is gebleken dat vooral brasem en pos wordt gegeten, die in groten getale uit het IJsselmeer worden gevist. Commercieel gezien zijn deze vissoorten niet interessant en aalscholvers vormen dus niet of nauwelijks een bron van concurrentie met de binnenvisserij.

07-2021 Laagravense plas Ned.


08-2022 Oostvaardersplassen Ned.

07-2009 Noordwijkerhout Ned.


07-2009 Noordwijkerhout Ned.
Onvolwassen

06-2010 Lelystad Ned.
n


<

03-2011 Oostvaardersplassen Ned.

03-2011 Oostvaardersplassen Ned.


03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Dat wordt wel een erg groot nest.

03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Aalscholverkolonie.