Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Baardman

Latijnse naam: Panurus biarmicus

Familie: Mezen

Buitelend tussen de riethalmen verzamelt deze behendige kleine vogel insecten. Strenge winters kunnen de populatie sterk reduceren. Gelukkig compenseert de baardman dit door fanatiek broedgedrag: in één jaar kan een paartje tot wel 20 jongen grootbrengen.

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.


Volwassen mannetje

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.


Volwassen vrouwtje

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.


Volwassen paartje

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.


Onvolwassen

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.