Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Blauwe reiger

Latijnse naam: Ardea cinerea

Familie: Reigers

Ook in vroeger eeuwen broedden er grote aantallen blauwe reigers in Nederland. In 1298 wordt een twist gemeld tussen erfgenamen van Floris V over het bezit van een reigerkolonie in Amstelland.

06-2010 Noordwijkerhout Ned.


07-2011 Vogelenzang Ned.

03-2010 Oostvaardersplassen Ned.


07-2020 Rose de Provins Fr.

07-2011 Knardijk Ned.


07-2011 Knardijk Ned.

03-2012 Wageningen Ned.


05-2011 Noordwijk Ned.
Een kikker als buit.