Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Bontbekplevier

Latijnse naam: Charadrius hiaticula

Familie: Steltlopers

In Nederland en BelgiŽ kunnen bontbekplevieren het hele jaar door gezien worden. Als broedvogels zijn ze schaars, als trekvogels komen ze in vrij grote aantallen voor, vooral langs de kust tijdens de najaarstrek in de nazomer en herfst (augustus-september) en de voorjaarstrek (april-mei). Er zijn ook overwinteraars, maar die trekken weg bij strenge vorst.

06-2021 Waterberging Twisk Ned.


05-2022 Engbertsdijksvenen Ned.

06-2021 Waterberging Twisk Ned.