Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Bonte vliegenvanger

Latijnse naam: Ficedula hypoleuca

Familie: Vliegenvangers

Voor mannetjes is het heel belangrijk om vroeg aan te komen. Vanaf half april arriveren ze in de broedgebieden. Een week later volgen de vrouwtjes. De mannen moeten strijden om het beste territorium. Vrouwtjes kiezen hun partner namelijk op grond van het territorium.

08-2022 Rose de Provins Fr.


08-2010 Gien sur Cure Fr.

08-2010 Rose de Provins Fr.


08-2010 Gien sur Cure Fr.
J

08-2010 Rose de Provins Fr.
Jong mannetje in winterkleed.