Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Buffelkopeend

Latijnse naam: Bucephala albeola

Familie: Eenden

Deze Amerikaanse soort is zeer zeldzaam in Europa en in Nederland zijn er slechts 3 gevallen bekend die als 'wild' worden beschouwd. Uiteindelijk is er een speciale commissie, genaamd het CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) dient zich buigt over waarnemingen van zeer zeldzame vogels. Waarnemingen die door deze commissie erkent worden komen op de lijst en worden gepubliceerd.

11-2014 Vossemeer Dronten Ned.


11-2014 Vossemeer Dronten Ned.