Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grote Canadese Gans

Latijnse naam: Branta canadensis

Familie: Ganzen

r gaan stemmen op dat deze uitheemse ganzensoorten de inheemse soorten direct beconcurreren, maar in de praktijk valt dat erg mee. Wel is het zo dat canadese ganzen in Nederland regelmatig kruisen met andere ganzensoorten, terwijl dit in het oorspronkelijke leefgebied niet of nauwelijks aan de orde is.

05-2011 Oostvaardersdijk Ned.


03-2017 Workum Ned.

05-2020 Kampen De Enk Ned.


02-2015 Westpoort Groningen Ned.

06-2010 Noordwijkerhout Ned.