Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Casarca

Latijnse naam: Tadorna ferruginea

Familie: Eenden

De Casarca is een relatief nieuwe soort in Nederland. Van oorsprong komt de vogel uit Zuidoost-Europa, maar tegenwoordig weten steeds meer exemplaren zich te handhaven. In 1969 werd in Nederland bij Noordwijk voor het eerst een broedgeval van de Casarca geconstateerd.

06-2010 Nijkerkerpolder Ned.
Mannetje


04-2011 Noordwijk Ned.
Vrouwtje

04-2010 Noordwijk Ned.
Vrouwtje


08-2015 Knardijk Ned.

08-2022 Oostvaardersplassen Ned.