Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Dodaars

Latijnse naam: Tachybaptus ruficollis

Familie: Futen

De dodaars is met 26 cm het kleinste lid van de futenfamilie. Zij danken hun naam aan hun korte, witte achterwerk. Een schuwe vogel, die zich verstopt door te duiken en zich aan waterplanten vasthoudt, de snavel als snorkel gebruikend. Op deze manier kan de dodaars zich lange tijd aan het gezicht onttrekken. De dodaars heeft als bijnaam 'hagelzakje'. Deze bijnaam is ontstaan omdat de huid vroeger door jagers werd gebruikt om patronen in te vervoeren.

06-2022 Kottersbos Ned.


06-2022 Kottersbos Ned.

04-2016 Oostvaardersplassen Ned.


07-2011 Oostvaardersplassen Ned.