Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Geelgors

Latijnse naam: Emberiza citrinella

Familie: Gorzen

Door het grootschaliger worden van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog is de populatie geelgorzen in Nederland met ruim 75% afgenomen. Tegenwoordig komt de geelgors bijna alleen nog voor in het oosten van het land.

01-2022 Rose de Provins Fr.


05-2014 Rose de Provins Fr.

05-2020 Rose de Provins Fr.


07-2016 Rose de Provins Fr.
Volwassen vrouwtje

05-2010 Rose de Provins Fr.
Volwassen vrouwtje


09-2011 Rose de Provins Fr.
Jong

09-2011 Rose de Provins Fr.
Jong