Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Gekraagde roodstaart

Latijnse naam: Phoenicurus phoenicurus

Familie: Roodstaarten

De gekraagde roodstaart is een echte zomervogel die zo half april in tuinen kan arriveren en in september en oktober onze omgeving weer verlaat om te overwinteren in het noordelijke deel van Afrika. Ze hebben vrij grote nestgaten nodig omdat de mannetjes bij de balts vaak de vleugels uitspreiden voor de nestopening.

05-2020 Rose de Provins Fr.


05-2020 Rose de Provins Fr.
Volwassen vrouwtje

05-2017 Oostvaardersplassen Ned.
j


05-2020 Rose de Provins Fr.
Paartje druk bezig met voederen jongen in het nestkastje.

05-2020 Rose de Provins Fr.
j


07-2011 Rose de Provins Fr.
Jong

08-2011 Rose de Provins Fr.
Jong, met het uiterlijk moet nog een hoop gebeuren.