Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Gele kwikstaart

Latijnse naam: Motacilla flava

Familie: Kwikstaarten

Op de grond wipt de vogel vrijwel voortdurend met de lange staart. De vlucht van de gele kwikstaart is golvend. In het najaar is de trekroute westelijker dan in het voorjaar tijdens de weg terug naar de broedgebieden in Europa. Dit verschijnsel noemt men 'lusttrek' en komt ook bij een aantal andere soorten voor.

04-2017 Oostvaardersplassen Ned.


08-2009 Oostvaardersdijk Ned.
j

09-2009 Lelystad-Haven Ned.
1e winter