Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Glanskop

Latijnse naam: Parus palustris

Familie: Mezen

De glanskop is een holenbroeder, die het hol uithakt in rottend hout. In het nest wordt van weinig materiaal een klein nest gebouwd. De glanskop lijkt uiterlijk sterk op de matkop, maar de zang is duidelijk verschillend. De twee soorten worden daarom als tweelingsoorten beschouwd.

07-2010 Rose de Provins Fr.


12-2012 Rose de Provins Fr.

02-2010 Rose de Provins Fr.


08-2010 Rose de Provins Fr.